BMW sõidukitel kasutatakse väga palju elektroonikat, mille juhtimistarkavara pidevalt täiustatakse. BMW laitmatuks töötamiseks, tuleb teha tarkvara uuendusi.

Tarkvara uuendamisel kasutame alati viimast tehase poolt ettenähtud tarkvara, kuid vajadusel saame muuta kodeeringu parameetreid vastavalt kliendi soovile. Näiteks saame aktiveerida start-stop mälu funktsiooni (selleks, et BMW jätaks meelde eelneva valiku).
Üldiselt oleme BM Autos võimelised programmeerima järelpaigaldusi, mida esindus ei paku.

Tihtipeale on tarkvarauuenduse järgsed muudatused autoomanikule silmale nähtamatud, kuid näiteks tuntavad mootori töös või mingi teatud rikke korral on n-ö avariirežiim mootorile ohutum.Nii muudeti näiteks 3 L diiselmootori (n57) tarkvara nii, et sisselaske kollektorisse suunatud heitgaaside temperatuur oleks madalam.

Samuti kaasajastatakse pidevalt auto vargavastast kaitset. Vanemate autode puhul on vana tarkvaraga võimalik auto turvasüsteemi “häkkida” läbi OBD pistiku (diagnostikaks vajaminev pistik). Ka see võimalus kaotati just tarkvara uuenduse käigus.

Auto isikupärastamisel on BMW puhul väga palju peidetud funktsioone, mida oleme võimelised muutma.

Enim soovitud muudatused on:

  • Start-stop süsteemi mälu funktsioon;
  • Uste lukustamisel töötava mootoriga signaali välja lülitamine;
  • Carplay aktiveerimine;
  • Pagasniku sulgemine puldist ühe vajutusega.

Muudatused, mida saab teha, on mudelipõhised ja varieeruvad suures ulatuses. Seega võib tulla ette olukordi, kus ühel mudelil tehtud muudatusi ei saa teha teisele mudelile.

Kuna tänapäevastel BMW-del on ühes autos keskmiselt 40 programmeeritavat juhtmoodulit, siis võtab tarkvara uuendus üldjuhul 2-10 tundi (sõltub eelnevast tarkvaraversioonist ja auto varustusest) ning tarkvara uuenduse käigus ei tohi teha muid toiminguid.    Hinnakiri